Τα οφέλη από το θεσμικό πλαίσιο για τα εναλλακτικά καύσιμα και η συμβολή του φ. αερίου στην ανάπτυξη

Ιούνιος 4, 2015 No Comments

H εναρμόνιση του εθνικού θεσμικού πλαισίου με τις ευρωπαϊκές οδηγίες δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, θέσεις εργασίας, καθιστά  φθηνότερα τα αγαθά και τις υπηρεσίες (λόγω μείωσης του κόστους μεταφορών), ενώ στον τομέα εξυπηρέτησης οχημάτων επιτρέπει στα υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων να μετατρέπονται σε σταθμούς παροχής καυσίμων και ενέργειας και στα συνεργεία και ΚΤΕΟ να επεκτείνουν περαιτέρω τις δραστηριότητές τους.

Η χρήση του φυσικού αερίου επιφέρει αλυσιδωτές, θετικές επιδράσεις για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία, καθώς επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακος για τις επιχειρήσεις που κινούν τους εμπορικούς τους στόλους με φυσικό αέριο, ενώ οι ιδιώτες οδηγοί επιτυγχάνουν εξοικονόμηση κόστους, αναπτύσσoντας φιλοπεριβαλλοντική δράση με τη χρήση του «πράσινου» καυσίμου.

Σύμφωνα με τον Δ.Σαμαρά, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Σαμαράς & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε., όλοι οι εμπλεκόμενοι κλάδοι των μεταφορών και καυσίμων επωφελούνται από τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων.

Πρατηριούχοι – έμποροι καυσίμων: Με τη δυνατότητα παροχής κάθε τύπου καυσίμου από όλα τα πρατήρια και την αυξανόμενη διείσδυση του CNG και της επέκτασης του δικτύου ανεφοδιασμού φυσικού αερίου κίνησης, αναπτύσσεται ένας νέος επιχειρηματικός τομέας, ο οποίος καλείται να εξυπηρετήσει μικρούς και μεγάλους καταναλωτές (βιομηχανίες, ξενοδοχεία κ.λπ.) που αναζητούν να καλύψουν τις ανάγκες κίνησης ή θέρμανσης με τη χρήση φυσικού αερίου.

Τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής οχημάτων: Εχουν την ευκαιρία να αναπτυχθούν και να αυξήσουν τον τζίρο τους, καθώς διευρύνεται το πελατολόγιό τους. Οπως αναφέρει ο κ. Σαμαράς: «Το σύγχρονο συνεργείο απευθύνεται σε μεγάλο πελατολόγιο, σε οποιοδήποτε όχημα κυκλοφορεί σήμερα και θα μετατραπεί στο μέλλον και θα μπορεί να εξυπηρετεί τα βενζινοκίνητα και μέχρι τέλος του έτους και τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα (οι μετατροπές αποτελούν πλέον μια θεσμοθετημένη διαδικασία και το κόστος δεν ξεπερνά τις 2000€ – 2200€).

Τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ: Αναλαμβάνουν τον τεχνικό έλεγχο που απαιτείται μετά τη μετατροπή του συμβατικού, καθώς και τους περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους, επεκτείνοντας με αυτό τον τρόπο τις δραστηριότητές τους και τις δυνατότητες αύξησης του τζίρου τους.

Οι επιχειρήσεις εμπορευματικών μεταφορών: Προσφέρουν ανταγωνιστικές υπηρεσίες έναντι των συμβατικών στόλων, καθώς μειώνεται το κόστος μεταφοράς και αυξάνεται το κέρδος. Οσον αφορά στη μετατροπή των επαγγελματικών οχημάτων, η απόσβεσή της γίνεται μέσα σε έναν περίπου χρόνο. Προς την ίδια κατεύθυνση, ωφέλειες από τη χρήση των εναλλακτικών καυσίμων προκύπτουν και για τις επιχειρήσεις επιβατικών μεταφορών (ΟΑΣΘ, ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ, τουριστικά λεωφορεία) που μεταξύ άλλων, επιλέγοντας εναλλακτικά καύσιμα, συμβάλλουν στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Φυσικό αέριο στην επιχείρηση και το σπίτι

Η εφαρμογή του φυσικού αερίου δεν εξαντλείται στην αεριοκίνηση. Σαφώς και η χρήση του από τους εμπορικούς στόλους και τα ΙΧ αποτελεί βασικό παράγοντα εξοικονόμησης κόστους και ενέργειας, αλλά δεν πρέπει να λησμονούνται άλλοι σημαντικοί ενεργοβόροι τομείς, όπως είναι ο κτιριακός τομέας (επιχειρήσεις, νοικοκυριά).

Οσον αφορά στην οικιακή κατανάλωση, το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται για τη θέρμανση/κλιματισμό, μαγείρεμα και παροχή ζεστού νερού, καλύπτοντας τις ανάγκες των ελληνικών νοικοκυριών σε μεγάλες πόλεις της χώρας και παρέχοντας δέσμη κινήτρων (επιδοτήσεις, εκπτώσεις) για τη σύνδεση των οικιακών καταναλωτών με το δίκτυο φυσικού αερίου.

Το φυσικό αέριο είναι η ιδανική επιλογή για τις ενεργειακές ανάγκες των επιχειρήσεων (καταστήματα, γραφεία κ.λπ.) και για βιομηχανίες με άμεσες και έμμεσες θερμικές ανάγκες, βελτιώνοντας την ανταγωνιστική θέση των μονάδων. Ως καύσιμο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για θερμική είτε για χημική χρήση (ως πρώτη ύλη για τη βιομηχανία) και σε συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, τα οποία παράγουν ταυτόχρονα αξιοποιήσιμη ηλεκτρική και θερμική ενέργεια.

Σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει, η εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας θα μπορούσε να περιορίσει την ετήσια ενεργειακή δαπάνη κατά 25% και τις ετήσιες εκπομπές CO2 κατά 450 χιλιάδες τόνους. Σε αυτό το στόχο, ο κτιριακός τομέας μπορεί να ανταποκριθεί με τη χρήση φυσικού αερίου και να εναρμονιστεί με τις επιταγές της Ε.Ε. για επίτευξη του στόχου 20-20-20 που έχει τεθεί έως το 2020.

Το θεσμικό πλαίσιο στη χώρα μας για την αεριοκίνηση

 • Νόμος 3710/08, άρθρο 9: Ορισμός της ειδικότητας του τεχνίτη αερίων καυσίμων (υγραέριο και φυσικό αέριο) και εξουσιοδότηση για την έκδοση Π.Δ. και υπουργικής απόφασης για τις προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη αερίων καυσίμων και αδειοδότησης συνεργείων αερίων καυσίμων.
 • Νόμος 3710/08, άρθρο 10: Προώθηση εναλλακτικών καυσίμων, ίδρυση, λειτουργία και χωροθέτηση πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και αερίων καυσίμων.
 • Προεδρικό διάταγμα 66/10: Καθορισμός προσόντων και διαδικασίας για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αερίων καυσίμων (σεμινάρια 100 ωρών για όλους).
 • Υ.Α. οικ. 41871/3068/31-8-2010: Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας συνεργείων αερίων καυσίμων.
 • Νόμος 3897/2010, άρθρο 11: Επιτρέπεται η εγκατάσταση διανομέων πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) εντός των λειτουργούντων πρατηρίων υγρών καυσίμων.
 • Νόμος 4070/2012, άρθρο 114: Εισάγεται νέος όρος «πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας», ο οποίος περιλαμβάνει πρατήρια υγρών καυσίμων μικτά ή αμιγή, που πλέον θα έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν σε διερχόμενα οχήματα φυσικό αέριο (CNG/LNG) βιοαιθανόλη, βιοντίζελ, ηλεκτρική ενέργεια και υδρογόνο.
 • Νόμος 4199/2013, άρθρο 115: Ανοίγει ο δρόμος για τη θεσμοθέτηση πρατηρίων φυσικού αερίου (CNG), δημόσιου χαρακτήρα (όχι πιλοτικών).
 • Νόμος 4233/2014, άρθρο 12: Ορίζεται η οδηγία R110 για την εγκατάσταση εξαρτημάτων φυσικού αερίου (CNG) σε υφιστάμενα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα.
 • Υ.Α. 13935/930/18-3-2014: Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων φυσικού αερίου (CNG).
 • Υ.Α. αρ. 10852/715/14/30-5-2014: Καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του ειδικού εξοπλισμού, με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρήση φυσικού αερίου (CNG) στα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα, τα οποία μετατρέπονται σε οχήματα δύο καυσίμων (bi-fuel).
 • Κ.Υ.Α. 72983/6562/14/19-1-2015: Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου και φυσικού αερίου (CNG) εντός λιμενικών ζωνών και τουριστικών λιμένων (μαρίνες) για την αποκλειστική διάθεση καυσίμων σε σκάφη.
 • Υ. Α. ΦΑ1/70748/4509/23-1-2015: Καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρήση φυσικού αερίου (CNG) σε πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, τα οποία μετατρέπονται σε οχήματα διπλού καυσίμου (dual fuel).

Tags: , , , Ενέργεια

Τα Huawei P30 Series μπορούν να γίνουν τώρα δικά σου μαζί με καταπληκτικά δώρα!

Τα HUAWEI P30 Pro, P30 και P30 lite, όλες οι συσκευές της νέας σειράς P, συνδυάζουν την εξαιρετική εμφάνιση...